Monitoring Szkodników HACCP zgodny z GMP GHP HACCP IFS BRC


System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) to system obowiązujący w sektorze żywności. Jego wprowadzenie w firmie nie jest wyborem, lecz koniecznością, którą reguluje prawo Unii Europejskiej. Właściwie wdrożony zapewnia bezpieczeństwo produkcji żywności. Dotyczy on każdej firmy, której działalność ma związek z żywnością, bez względu na wielkość oraz branżę (od producenta, przez dystrybutorów, hurtowników, handlowców, po restauracje, firmy cateringowe i właścicieli stołówek).

System HACCP ma na celu:

  • analizę potencjalnych zagrożeń występujących na terenie firmy i związanych z żywnością,
  • zlokalizowanie miejsc/ etapów w procesie produkcji, w których zagrożenie ze strony szkodników może wystąpić,
  • wskazanie, które zagrożenia mogą stanowić krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta,
  • wyznaczenie zasad postępowania.

Stosowany przez nas system HACCP oparty jest na rzetelnej analizie konkretnego przypadku i zintegrowanych metodach walki ze szkodnikami (IPM).  Minimalizowanie ryzyka wystąpienia szkodników i zwalczanie tych już istniejących w danej firmie musi dotyczyć całego otoczenia, w którym ma miejsce proces produkcji żywności. Zapobiega on jej skażeniu na każdym etapie.

Wymogi wstępne systemu HACCP

Aby żywność była produkowana i dystrybuowana w bezpiecznych dla konsumentów warunkach, system HACCP musi być zbudowany na fundamencie tzw. wymogów wstępnych. Stanowią one sumę programów, procedur i praktyk, których zastosowanie daje gwarancję, że wszystkie czynności związane z żywnością są bezpieczne i odbywają się w higienicznych warunkach.

W zakres wymogów wstępnych wchodzą:

  • czyszczenie i dezynfekcja,
  • zwalczanie, tępienie szkodników,
  • higiena osobista pracowników,
  • szkolenia pracowników.

Przygotowujemy zestawienie i wyczerpujący opis procedur, których wdrożenie gwarantuje, że pojawiające się symptomy pogarszającego się stanu sanitarnego zostaną błyskawicznie zlokalizowane i usunięte – jeszcze zanim staną się zagrożeniem dla produktów. Dotyczy to zarówno ogólnych warunków, jak i zagrożenia ze strony szkodników (np. insektów).

Monitoring

Wykonujemy obserwacje i pomiary aktywności szkodników na terenie firmy. Uzyskane dane wykorzystujemy następnie do oceny podjętych dotychczas działań i planowania działań w przyszłości.

Aby uzyskane dane były pełne, stosujemy przegląd rozłożonych preparatów i stanu technicznego urządzeń przeciw szkodnikom: lamp owadobójczych, pułapek, lepów z atraktantami wabiącymi, wyłożonych trutek czy karmników deratyzacyjnych. Czynności te są wykonywane są regularnie, zgodnie ustalonym dla Państwa firmy harmonogramem monitoringu.

Dokumentacja

Prowadzimy szczegółową dokumentację dotyczącą ustaleń naszych pracowników po wizytach w Państwa firmie. Gromadzimy dane o wykonywanych usługach, o poziomie aktywności szkodników, udzielonych zaleceń, działaniach korygujących. Wdrażamy i nadzorujemy Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management), prowadzimy działania z zakresu PEST CONTROL (kontrola występowania szkodników). Indywidualnie opracowujemy Program Zwalczania Szkodników dla każdego z naszych klientów.

Nasz obszar działania to Warszawa (Śródmieście, Bielany i inne dzielnice), Nadarzyn, Pruszków i okolice.

Midan Profesjonalne usługi DDD – odpluskwianie i zwalczanie prusaków i karaluchów

 

 


Informacje i umawianie zabiegów

506 270 305

biuro@stopowadom.pl